Hướng dẫn thanh toán

Tài khoản Vietcombank

Số tk: 0491000082559

Chủ tk: Nguyễn Văn Tú

Chi nhánh Vietcombank Thăng Long, HN.